Draudimo paslaugos

Kokias kelionės draudimo rūšis galima pasirinkti?

 • Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimą (būtina draudimo rūšis);
 • Vykstančiųjų į užsienį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
 • Bagažo draudimą;
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimą kelionės metu;
 • Kelionės finansinių nuostolių draudimą.

Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas

Apsidraudus šiuo draudimu, atlyginama apdraustojo asmens būtinas gydymo išlaidos dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo. Taip pat atlyginamos:

 • būtiną ambulatorinį arba stacionarinį gydymą;
 • gydytojo paskirtus vaistus;
 • būtiną pervežimą iki artimiausios ligoninės;
 • būtiną ir neatidėliotiną parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui.
 • laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų;
 • mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime ir priklauso nuo lankomos šalies. Maksimali draudimo suma yra 100 000 EUR (345 280 Lt)

Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo ir kaulų lūžių rizikos.

 • Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma;
 • Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos;
 • Išmokos dydis kaulų lūžių atveju priklauso nuo lūžusio kaulo ir draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos;
 • Esant laikinam neįgalumui dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo išmokos mokamos už patirtą traumą (pvz., dėl kaulų išnyrimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sukrėtimų ir kraujosruvos).

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu

Tai įstatymais numatyta civilinė atsakomybė, kai reikia atlyginti kitam asmeniui padarytą žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui.

Tai gali būti kasdienio gyvenimo pavojai, pvz., skubėdami Jūs netyčia stumtelėsite kitą žmogų, dėl ko šis patirs traumą, arba važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus Jums bus pareikštas reikalavimas atlyginti žalą. Teismo procese draudžiamojo įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį.

Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų padarytos žalos.

Kelionės finansinių nuostolių draudimas

Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirties, tuomet turėsite nemažai išlaidų. Tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins:

Prie draudžiamųjų įvykių priskiriama:

 • kelionės atšaukimo išlaidas,
 • papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę.
 • apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos;
 • apdraustojo, jo sutuoktinio (ės) gyvenamajam būstui padaryta žala.
 • atsitikus eismo įvykiui,
 • pavėlavus viešajam transportui,
 • esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.

 

Svarbu į kelionę vykstantiems oro transportu:

Kelionės jungties draudimas. Jeigu nutinka taip, kad vienas lėktuvas vėluoja ir dėl to nespėjate į kitą, galima susigrąžinti išlaidas, kurių nepadengs jokia avia kompanija, pvz. bilietų keitimo/naujų įsigijimo, papildomos nakvynės išlaidas. Ypač tai aktualu planuojant kelionę su pigių skrydžių bendrovėmis, kurių skrydžiai nėra jungtiniai.

Bagažo draudimas

Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei. Draudimo išmoka mokama už:

 • atiduotą saugoti bagažą – jeigu jis dingsta;
 • priverstinių pirkinių įsigijimą iki 175 EUR (604 Lt), kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val.;
 • nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės;
 • nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis;
 • nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.

Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos t.y. bagažo vertės ir draudimo trukmės. Draudėjas gali pasirinkti vieną iš draudimo sumų: 500 EUR (1726 Lt), 750 EUR (2590 Lt), 1000 EUR (3452 Lt).

 

Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui?

Kreipkitės į artimiausią oficialią gydymo įstaigą ar gydytoją. Jeigu dėl susirgimo Jums reikalingas stacionarinis gydymas, apie tai Jūs pats ar su gydytojo pagalba nedelsdami informuokite draudimo bendrovę.

Jeigu Jums tektų gydytis ambulatoriškai bei pirkti gydytojo išrašytus vaistus, gydymo išlaidas iki 250 EUR (863 Lt) galite apmokėti patys, o sugrįžę iš kelionės pristatykite draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus: sąskaitų originalus bei kvitus. Reikalaukite, kad dokumentuose gydytojas nurodytų diagnozę, gydymo datą ir atliktas paslaugas.

Draudimą galite užsakyti: